Nazovite nas: 098 948 6188

RADNO VRIJEME: pon-pet 8 - 17

Pirolizni sustavi

Pirolizni sustavi su efikasno grijanje koje rasplinjava drvnu masu.

Piroliza je kemijska razgradnja tvari djelovanjem topline na visokoj temperaturi bez prisutnosti kisika i vode. To je proces toplinskog rasplinjavanja materijala drveta pri temperaturama većim od 100* uz oslobođenje plinova u materijalu koji izgara.

S obzirom na sve višestruku primjenu pirolize razvijeni su kotlovi na drva koji mnogo efikasnije rasplinjavaju drvnu masu. Grijanje na drva poznato je još od postanka čovječanstva. Piroliza je proces koji taj proces čini značajno efikasnijim. Pirolizni sustavi

Kotlovi na kruta goriva koji rade na principu pirolize jedni su od najefikasniji iz razloga što se najveći stupanj drvene mase pretvara u toplinsku energiju.
Princip sagorijevanja u običnom kotlu se odvija na nažim temperaturama tako da se samo manji dio drvene mase pretvara u drvni plin koji sagorijeva crvenkasto- narančastim plamenom. Plamen koji vidimo kad drvo gori je zapravo izgaranje drvnog plina. Dolazimo do zaključka da obični kotao na drva sagorijeva na principu rasplinjavanja drveta.

Pirolizni sustavi
Pirolizni sustavi

Kotlovi na pirolizu najčešće imaju dvodjelno ložište i ventilator sa promjenjivim brojem okretaja koji dobavlja potrebnu količinu zraka. U gornjem dijelu ložišta dolazi do sušenja drva, njegove toplinske razgradnje i stvaranja žara. Ventilator u gornji dio ložišta dovodi zrak pri čemu u području oko žara dolazi do rasplinjavanja odnosno intenzivnog stvaranja drvnog plina.

Količina dovedenog primarnog zraka u gornji dio ložišta dovoljna je za rasplinjavanje ali ne i za potpuno izgorenje zbog podtlaka ili predtlaka. Nastali drvni plin prelazi u donji dio ložišta. Prolaskom kroz područje žara i kroz sapnicu plin se upali i u potpunosti izgara. Potpunost izgaranja osigurana je dovođenjem sekundarnog zraka kroz sapnicu. Kvaliteta i izgled plamena podsjeća na izgaranje ulja ili plina na klasičnim plamenicima.
Prije odluke o kupnji piroliznog kotla morate znati da trebaju biti visokokalorična drva (bukva, grab) sa maksimalnom vlagom 20%.

MMM Instalacije © 2015 All rights reserved. Web dizajn novi-web.com