Nazovite nas: 098 948 6188

RADNO VRIJEME: pon-pet 8 - 17

Ugradnja razdjelnika topline

razdjelnik topline
razdjelnik topline

Živimo u vremenu povećanja cijena energenata i sve više važnosti očuvanja okoliša stoga da bi racionalno trošili energiju i da bi rezultati uštede toplinske energije i brige za okoliš bili što veći, u postojećim objektima na zajedničkom sustavu grijanja potrebno je uvesti nova rješenja.

  • Tehnička rješenja za postojeće objekte moraju biti jednostavnija i ne smiju ometati rad toplinskog sustava ni u kojem trenu stoga smo prisiljenji tražiti nove i učinkovitije načine iskorištenja resursa. Da bismo znali kolika je potrošnja i kolike su nam mogućnosti uštede moramo postaviti individualno mjerenje toplinske energije-
  • Sustav odlikuje jednostavna instalacija i bežična komunikacija koja se sastoji od mjerenja toplinske energije, razdjelnika topline, kalorimetra, vodomjera te jedinica za prikupljanje podataka.
  • Ugradnjom sustava za raspodjelu troškova mnogi potrošači počinju pratiti svoje roškove i počinju tražiti rješenje kako ih smanjiti.
  • ugradnjom razdjelnika toplinske energije ostvaruje se obračun grijanja po stvarnoj potrošnji čime se stanare motivira na racionalno korištenje energije i postizanje financijskih ušteda. Zatvaranje prozora i podešavanje radijatora na ugodnu temperaturu izravno dovodi do smanjenja troškova te se u tom slučaju najučinkovitije uštede dobivju ugradnjom termostatskih ventila.
  • Iskustvo pokazuje da nakon prelaska na obračun grijanja po potrošnji stanari bolje reguliraju toplinu u prostorijama a samo za 1* niža temperatura znači 6% manje potrošene toplinske energije.
  • Preko razdjelnika obračunava se 70% potrošene energije a onih 30% se uzima kao gubitci topline npr. u isijavanju topline na dijelu cijevi od kotlovnice do radijatora.

ROKOVI ZA UGRADNJU RAZDJELNIKA TOPLINE

Vlada Republike Hrvatske na sjednici 17.05.2013. godine prema direktivi EU broj 2012/27/EU odredila je rokove za ugradnju razdjelnika. Sve zgrade više od 70 stanova moraju obaviti ugradnju do kraja 2015. godine a svi ostali sa dva stana i više dp 01.01.2017. godine.

Vlada RH odredila je kaznu od 10 000 do 50 000 po stanu za svakog tko ne ugradi razdjelnike topline.

MMM Instalacije © 2015 All rights reserved. Web dizajn novi-web.com